Ο ανελκυστήρας που οδηγεί στο καναβουργείο σε πανόραμα
μπορείτε να ζουμάρετε και να περιστραφείτε δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω μέσα στην εικόνα


Edessa Panorama Lift in Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου