Η οδός Μακεδονομάχων στο Βαρόσι

Η οδός Μακεδονομάχων στο Βαρόσι

Η οδός Μακεδονομάχων στο Βαρόσι
φωτογραφία 9/9/2005

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου