Υδροβιότοπος Άγρα-Βρυττών-Νησίου [video]


Ο υγροβιότοπος Άγρα, Βρυττών, Νησιού βρίσκεται σε ένα φυσικό πλάτωμα στους πρόποδες του όρους Βόρας, 7 χλμ από την Έδεσσα, στο νομό Πέλλας. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία.
Επίσης έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Την περιοχή διαρρέει ο ποταμός Εδεσσαίος και στην αρχαιότητα ήταν βάλτος η ύπαρξη του οποίου δημιούργησε πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τη βιοποικιλότητα. Σήμερα συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 είδη πουλιών (κυρίως κύκνοι, φαλαρίδες, μικροτσικνιάδες, κορμοράνοι, λαγγόνες, και αρκετά είδη πάπιας). Στην περιοχή κυριαρχούν… οι καλαμώνες ενώ στα δυτικά σχηματίζονται υγρά λιβάδια όπου συναντώνται αρκετοί ερωδιοί. Θηλαστικά που συναντώνται εδώ είναι ο μυοκάστορας, η βίδρα, η νυφίτσα, ο λιμνοβάτραχος, κλπ. Η λίμνη φιλοξενεί 11 είδη ψαριών (γριβάδια, γουλιανούς, μπριάνες, πλατίκες, τούρνες, κλπ) καθώς και 2 είδη καραβίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου