Υδρόμυλος

και οι δύο φωτογραφίες είναι από το 1917 και απεικονίζουν ανθρώπους να περιμένουν έξω από έναν παλιό υδρόμυλο

εκεί που σήμερα είναι ο μικρός καταρράκτης υπήρχε ένας υδρόμυλος. Δεξιά το δρομάκι, παράλληλα προς το ποτάμι, είναι σήμερα το στενό με τις καφετέριες.