Το κέντρο της Έδεσσας σε παλιά φωτογραφία

Άγνωστη χρονολογία
Επάνω φαίνεται ο λόφος 606 και το Εκκλησοχώρι, κάτω δεξιά το κέντρο, τωρινός πεζόδρομος.