Το κέντρο της Έδεσσας πάλαι ποτέ

Η Έδεσσα την ημέρα.
Μπροστά φαίνετα η οδός Δημοκρατίας - τωρινός πεζόδρομος, το κτίριο δεξιά με την καμινάδα που καπνίζει είναι η σεμερινή Εθνική τράπεζα.

Η Έδεσσα το βράδυ