Φωτογραφίες από την Έδεσσα

2 παλιές cart-postal με τα ανθεστήρια