Τα χρόνια τα παλιά με τα χιόνια τα πολλά

Τα παλαιότερα χρόνια, χειμώνας και χιόνια πήγαιναν μαζί και ήταν χαρά για τα παιδιά και τους μεγάλους. Σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε ως το γόνατο.

Το χιόνι ήταν χαρά για μικρούς και μεγάλους που έβγαιναν έξω για χιονοπόλεμο και συζήτηση.

Οι φωτογραφίες είναι άγνωστης χρονολογίας, από αναγνώστη του blog. Κάποια πρόσωπα είναι εν ζωή. Όποιος γνωρίζει πρόσωπα ή τοποθεσίες μπορεί να ξεκινήσει τη συζήτηση.