Φωτογραφίες από την Έδεσσα

Έδεσσα αναδυομένη

Ποίημα αφιερωμένο στην Έδεσσα με τίτλο «Αναδυομένη»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου