Ο αρχαιολογικός χώρος της Έδεσσας


 αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου της Έδεσσας

 ο κεντρικός περίστυλος δρόμος

 ο κεντρικός περίστυλος δρόμος

 Οχυρωματικό τείχος κοντά στην ανατολική πύλη

 Οχυρωματικό τείχος κοντά στην ανατολική πύλη

 Οχυρωματικό τείχος κοντά στην ανατολική πύλη


 Ενεπίγραφη στήλη

 στρατιωτικά καταλύματα
 καταστήματα στην κεντρική αγορά

η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο του λόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου