Ο θεμέλιος λίθος της Εθνικής Τράπεζας Έδεσσας

17-9-1936 ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΔΕΣΣΑ.
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΣ.
- ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΠΕΤΣΟΣ.
- ΝΟΜΑΡΧΗΣ Γ. ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου