Γυμνάσιο Περικαλλές

Εκδήλωση στο Γυμνάσιο Περικαλλές. Την Ελλάδα προσωποποιεί η μαθήτρια Ρίτσα Γέσιου. Την δε Θράκη προσωποποιεί η Αικατερίνη Θ. Λαμνίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου